Friday, 13 December
Comments (3)
1. Վահագ21:29 - 21 September, 2018
Որքան էլ քեզնից; որքան էլ օտար հողերում լինեմ, անհունության ես քեզ կորոնեմ, հայրենի իմ տուն։ Շնորհավոր Հայաստան ( Փարիզից Ֆրանսիա )
2. ARAM12:42 - 22 September, 2018
May you remain Free and (and reasonably) Independent the land of Armenians. Are you allowed to print the names behind the pictures of those precious young men in arms?
3. Hetq17:12 - 22 September, 2018
Not really...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

 
When reprinting or broadcasting any materials from HETQ.am, hyperlink is obligatory.
© 2019 Hetq online: All rights reserved.

About us

Address: 1/3, Str. Buzand, 8th floor,
Yerevan-0010, Republic of Armenia
Tel.: +374 10 563363
E-mail: info@hetq.am

  Made in: