Wednesday, 23 October

Brother of Former PM Hovik Abrahamyan Gets Two Month DetentionA Yerevan court today issued an order to detain Henrik Abrahamyan, brother of former Armenian Prime Minister Hovik Abrahamyan, for two months.

Henrik Abrahamyan was arrested on August 8 on suspicion of illegal arms procurement and possession.

On August 10, he was formally indicted and charged with “Illegal procurement, transportation or carrying of weapons, ammunition, explosives or explosive devices” (Criminal Code, Article 235).

He faces 2-6 years imprisonment if found guilty.

Photo: Mr. and Mrs. Henrik Abrahamyan


Home pageComments (4)
1. Ն. Սարգսյան19:03 - 11 August, 2018
Իսկ այն պաշտոնիաները որոնց օրոք տեղի են ունեցել այս ապօրինությունները պատասխան չե՞ն տալու։ Նույն ԱԱԾ և Ոստիկանության ղեկավար կազմը իրենց անգործության համար։ Կամ եթե հրաման են ունեցել (ինչպես հաճախ իրենց հետույքն են ծածկում) թող հրաման տվողին խստագույնս պատժեն։
2. Stephan Dragon21:33 - 11 August, 2018
Can someone please explain to me what the two months in prison are? It seems to be a kind of popular sport in Armenia. If someone is charged with such a crime and imprisonment of two years or more is imminent, the remand would have to be taken until the trial takes place. That's the way it is with us. What should two months? Intimidation?ment...
3. Sarkis00:07 - 12 August, 2018
2 months PreTrail detention Means you have been formally charged and will be booked while they investigate your charges. Some charges have bail where you can be released during the investigation and more serious crimes they deny bail and put you in jail holding. During that time the court will decide whether or no to proceed with a trail. also the 2 months can be extended after the 2 months is up to add another 2 months and they can do that up to a year or year and a half.
4. Stephan Dragon09:41 - 12 August, 2018
@Sarkis Thank you very much!
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read