Monday, 22 July

Prosecutor General Rejects Petition to Release Kocharyan from Pre-Trial DetentionRobert Kocharyan, Armenia’s second president charged with usurping state power in March 2008, will not be released from pre-trial detention even though 46 Armenian MPs have personally guaranteed that Kocharyan would not flee the country.

On July 28, Kocharyan was charged with “usurping state power” during the March1-2, 2008 public protests in Yerevan that claimed the lives of ten individuals.

The court then decreed that he be detained for two months, arguing that the former president could influence the upcoming trial if issued bail.

Fifteen Artsakh MPs have also signed a petition to release Kocharyan from pre-trial detention.

Arevik Khachatryan, who heads the public affairs division at the Prosecutor General’s Office, says the underlying reason to detain Kocharyan remains valid.


Home pageComments (1)
1. Մինաս17:08 - 8 August, 2018
«Նախաքննության ներկա փուլում պահպանվում են Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորման հիմքերը և անազատության հետ չկապված այլ խափանման միջոցի ընտրությունը դեռևս ի զօրու չէ երաշխավորել մեղադրյալի պատշաճ վարքագծով պայմանավորված քննության անխափան ընթացքը», - ասաց Արևիկ Խաչատրյանը:........Տէր Աստուած․․․․․ասիկա Ի՞ՆՉ հայերէն է։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read