Monday, 16 September

ARF Describes Charges Against Robert Kocharyan as "Very Troubling"The Supreme Council of the Armenian Revolutionary Federation released a statement today describing the charges levied against former Armenian President Robert Kocharyan and other officials of usurping state power in March 2008 as “very troubling” and that they “can be interpreted as political persecution”.

The statement says that while the steps recently taken by the Armenian government to establish the rule of law and the principle that all are equal under the law are to be welcomed, it is imperative that the process be conducted according to the law and in the name of national unity.

“The tense military-political situation surrounding Artsakh and Armenia must rule out any manifestation that undermines faith towards all state institutions, above all the army,” the statement reads.

Continuing, the ARF says it is confident that the authorities must perform the function of uniting the people, and that the investigation of any matter must not threaten that unity.


Home page


See also

more newsComments (4)
1. Վարազ Սյունի17:55 - 27 July, 2018
Գող՝ սիրտը դող: Դաշնակներն էլ (հհկ-ի նման) ոտ ու ձեռ են ընկել,որովհետև դաշնակնե՛րն էլ 2008 թ.մարտի 1-ի արյունոտ իշխանազավթումի՛ց հետո կանգնել են Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին (կոալիցիա): Դաշնակցական «Երկիր մեդիայի» սարքո՛վի «հարցազրույցի» ժամանակ այնպիսի հարցեր են տալիս,որ «անմեղ» Քոչարյանը ջրից չոր պլստա:Երիտթուրքերի իշխանության գալուն ֆինանսավորած, առաջին հանրապետությունը բոլշևիկներին հանձնա՛ծ ու ամենաշատ ԱՍԱԼԱ-ի մարտիկներ սպանած Դաշնակցությունը՝ որպես կառույց, միայն մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամե՛ն գնով ծառայել կուսակցությա՛ն շահին: Վերջին 100 տարին սա ապացուցե՛լ է:
2. Sam10:16 - 1 August, 2018
Bravo Varak.... ARF Describes Charges Against Robert Kocharyan as "Very Troubling" SO ???????
3. Sam10:17 - 1 August, 2018
Justice for All, or no justice at All....
4. Hagop-ian23:23 - 2 August, 2018
Anyone who supports the Traitor Levon Ter Petrosoghlu is also a traitor to the Armenian nation, and I mean ANYONE and EVERYONE.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read