Saturday, 07 December

Yerevan's Armenian-Chinese Friendship School Accepting ApplicationsYerevan’s Armenian-Chinese Friendship School will be accepting applications for grades five to nine for the fall semester from June 30-July 15.

Tuition at this state public school free, but spots are limited.

Those wishing more info are urged to call the Confucius Institute ate 010-53-17-71.


Home pageComments (4)
1. Արմինե21:20 - 22 July, 2018
Բարև ձեզ ներեցեք ընդունելություն կա հիմա թե ոչ: Իմ երեխաները 5 -րդ դասարան են: Նախապես շնորհակալություն
2. Մելանյա13:16 - 18 August, 2018
Բարև ձեզ: Խնդրում եմ կպատասխանե՞ք կարող եք ընդունել երեխային հիմա: Նախապես շնորհակալություն:
3. Նոննա20:19 - 22 August, 2018
Վճարովի է արդյոք այդ դպրոցը
4. Կարեն15:46 - 2 September, 2018
Բարև ձեզ ներեցեք ընդունելություն կա հիմա թե ոչ: Եվ որտեղ է գտնվում դպրոցը: Նախապես շնորհակալություն:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read