Monday, 11 November

Russian State Agency Asks Hetq to Remove Article About Ruben TatulyanHetq has received a letter from the Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor), saying that citizen Ruben Tatulyan applied to them to assist in removing his personal information from the Hetq website.

In May of this year, Hetq wrote about the arrest of Ruben Tatulyan (aka Robson) in the Czech Republic, referring to the Russian mass media and videos broadcast there, still available on the Internet. He’s a citizen of Russia, but, according to the reports, he had a diplomatic passport of the RA at the moment of the arrest.

Roskomnadzor informs that Russia pays great attention to the protection of their citizens’ rights, including the protection of personal and family life. The service has referred to the Article 17 of the Law on  Personal Data, adopted in Russia in 2006.

Examining the application of Tatulyan, Roskomnadzor recorded the fact of violation of the rights and legitimate interests of the personal data and asks Hetq to remove it.

It is unclear why the Russian state body demands from the Armenian media to remove the material. It is also unclear why a diplomat representing the Republic of Armenia appealed to the state body of another country. He could have appealed to the Armenian Ministry of Justice instead.


Home pageComments (3)
1. Արմեն17:21 - 27 September, 2017
Մենք անկախ պետություն ենք և ռոսկոմնադզոռը ոչ մի իրավունք չունի խառնվել մեր ներքին գոչծերին։ Խբդրել են, դե հարկավոր է մերժել խնդրանքը։ Կամ ել ինգնոր անել։ Ես կողմ եմ իգնոր անել ռուսներին։
2. Հասմիկ Ա. Ա.19:59 - 27 September, 2017
Սա էլ ու վերջ:
3. Nairi Zaryan16:43 - 20 December, 2017
Ո՞վ է անկախ,ո՞վ է պետություն
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read