Monday, 11 November

MP Ayvazyan Doesn't Return Lake; Tabatzghour Villagers Appeal to Ivanishvili for HelpIn the latest development in the ongoing battle by residents of the Armenian populated village of Tabatzghour (in the Samtskhe-Javakhk region of Georgia) to regain fishing rights in a lake now leased to Vardan Ayvazyan (an MP in Armenia’s National Assembly), Ayvazyan has suggested that the two sides create a cooperative to farm potatoes.

Tabatzghour resident Ashot Iritsyan gibes the idea a thumbs-down.

 “Ayvazyan wants us to farm the potatoes so that he can sell them at a high price. But our village doesn’t have the necessary condition. There is no irrigation water and the village freezes over starting after September. He plans to get the seeds from Holland. We’d only get paid for growing the potatoes if there’s any profit left over,” said Iritsyan.

Villagers have petitioned the Georgian courts to regain their rights to fish the lake, their prime source of revenue. There have even been run-ins with the police.

Last July, the Tbilisi Municipal Court refused to hear a suit filed by Tabatzghour residents demanding that the Georgian government’s lease agreement signed with Ayvazyan’s company be abrogated and for the lake to be handed over to the state.

The dispute dates to 2010 when Vardan Ayvazyan’s company Ldjer Ltd. obtained the right to use a lake in the village to farm fish. He banned locals from catching fish in the lake.

Ashot Iritsyan has mostly contempt for Ayvazyan in the ongoing dispute.

“The lake is encircled in red and we don’t have the right to fish. Vardan’s finger is dirty in all this. We’ve heard that he will place security around the lake in the spring. Those who try to enter will be caught and fined. We’re in a pickle of a situation. They promised to give the lake back to us but haven’t.”

As a last resort, residents have sent an appeal to former Georgian Prime Minister Bidzina Ivanishvili to intervene on their behalf.

Residents say they will again stage protests outside the government building and parliament. They will also target foreign embassies this time.

They threaten to leave the village if their demands aren’t met.

“We have stated either us or Vardan. Either give us the lake so that we can live, or give it to Vardan and we will leave the village,” said Ashot.

Photo: Vardan Ayvazyan, Bidzina Ivanishvili


Home pageComments (2)
1. Վաչե02:05 - 23 January, 2016
Խնդրում եմ ինձանից չնեղանաք հարգարժան Տաբածղուրցիներ, բայց ջավախքահայությանը բնորոշ Ձեր միամտությունն ու առաքինիությունը հասնում է ծայրահեղության։ Արդեն տասնյակ տարիներ ՀՀ կառավարությունը Սևանա լճից ձկնորսությունը արգելող օրեննքներ է ընդունում և պատիժներ սահմանում, սակայն ափամերձ բնակիչները երբևե չեն սահմանափակել իրենց ձկնորսությունը; Ըստ տրամաբանության եթե դարերով մարդն ապրում է լճի ափին, ապա ոչ-ոք իրավունք չոնի նրան զրկելու այդ լճի բարիքներից։ Եվ դա միանգամայն արդարացի է։ Ինչ վերաբերվում է Տաբածղուր լճին, ապա այն Ձեզ էտրված ի վերուստ և անժամկետ, պարզապես դուք պետք է առանց վախենալու օգտվեք Ձեր բնական իրավունքից; Թող վախենան Այվազյանները ,որոնք Հայաստանում այլևս թալանելու բան չգտնելով որոշել են թալանել և վերացնել սեփական ծննդավայրը ։ Վրացական իշխանություննորը ազգադավ և ընչաքաղց Այվազյանների միջոցով են իրականացնում Ջավախքի հայաթափման իրենց ծրագրերը։ Եթե Տաբածղուր և Մոլիթ գյուղերը զրկվեն լճից օգտվելու հնարավորությունից, ապա նման անբարենպաստ կլիմայական պայմաններում ապրելը կդառնա անհնար։ Նշված գյուղերը հիմնվել են հենց լճից օգտվելու պայմանով։ Հարգարժան Քրիստինե եթե հնարավոր է բնակիչների անունից Դիմեցեք ՀՀ իշխանություններին ՝ ընդհուպ նախագահին, որպեսզի նրանք իրենց լծակներով ձգեն ընչաքաղց ուրացողի սանձերը։ Վրացական մարմիններին դիմելը անիմաստ է, որովհետև հենց նրանց է պետք լիճն առանց հայերի։
2. Giorgi 02:06 - 8 December, 2017
Все понятно. Наворованные с бюджета Армении денег отмывает в озёрах Грузии. Пабло эмкобар говорил что зарабатывал сотни миллионов из бизнеса такси что него в Колумбии была а этот бюджетный вор и символ коррупции Армении будет петь песни что Милоны он не урал и не взятки брал а честно ловил в маленьком озере в Грузии. Надо все немедленно конфисковать и в бюджет груди и раздать народу
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read