Tuesday, 12 November

Syunik Governor Gears Up to Operate Voskedzor Gold MineGeghi Gold LLC has filed a preliminary environmental impact assessment filing with Armenia’s Ministry of the Environment regarding the Voskedzor mining complex.

The company, according to public information accessible in Armenia’s corporate registry, is 51% owned by Syunik Governor Sourik Khachatryan.

Geghi Gold began exploratory work at the site in 2013 and is now in the process of obtaining an operator’s license to extract gold and copper ore from the site located in the Geghi River basin in Syunik.

The town of Kapan, the provincial center of Syunik, gets 90% of its drinking water from the Geghi River basin.

The 30 page impact assessment states that the company intends to reprocess the ore at a plant to be built on site. Working blueprints for the plant and tailings dam will be drafted as construction on the mine itself is underway. Such work will take 3-4 years according to the impact assessment.

Geghi Gold LLC has filed a preliminary environmental impact assessment filing with Armenia’s Ministry of the Environment regarding the Voskedzor mining complex.


Home pageComments (3)
1. Անահիտ Շիրինյան08:27 - 12 December, 2015
Պարոն Սուրիկ Խաչատրյանին՝ Նախ ոսկու պաշարները ճիշտ չեն գնահատված: Բացի այդ, կարեվորը երկարաժամկետ եկամուտ ստանալն է՝ առանց երկրի հողն ու ջուրը անդառնալիորեն կորցնելու: Ավելի լավ է արոտավայրերից օգտվելով տարբեր տեսակի պանիրներ արտադրել և արտահանել, քան թե փորել մեծ փոսեր և առաջացնել այլ մեծ փոսեր կամ հարթակներ՝ պոչանքները տեղադրելու համար, նաև թափելով մակաբացման ապառները բերրի հողերի վրա: Անահիտ Շիրինյան
2. Մեսրոպ14:53 - 15 December, 2015
ձեռ քաշեք ախպեր, թող ուտեն ինչ ... ուզում են, մեկ է իրենց ուզածով է լինելու: խիղճ ունեցեք, դրանց անուններն ու ռոժները մի դրեք մամուլում, թողեք էս ազգը քիչ խախանդ մեռնի --
3. Անահիտ Շիրինյան02:25 - 16 December, 2015
Պատասխան Մեսրոպին՝ Մի կարծեք որ հայը հենց այդպես կմեռնի…Եթե մենք մեռնենք դուք և ձեր նմաններն էլ մեզ հետ կմեռնեն...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read