Friday, 22 November

Bishop and General's Son Share a RiverBig Officials, Mini Hydro-Plants

Davit Ohanyan, son of General-at-Large Hovik Ohanyan (appointed to the special post in 2013), wants to increase the wattage capacity of a hydro power he’s built in Armenia’s Vayots Dzor Province.

The Ministry of Nature Protection says that a public hearing will be held on April 3 in the community of Hermon regarding the possible environmental impact that will result from modifications to the Naneh mini hydro-plant construction project.  (Hermon is a small village of 250 residents some 16 kilometers from Yeghegnadzor)

The company Arates Energy now wants to raise the plant’s power by 1,250 kilowatts via the placement of additional aggregate material.

Last summer, the Public Services Regulatory Commission granted Arates Energy a license to produce electricity. With permission in hand, the company built a 2,130 kilowatt mini hydro-plant on the Aysas tributary of the Karakaya River in Hermon.

Arates Energy was registered in 2007 at General Ohanyan’s home address in the town of Yeghegnadzor. It’s the same residential address for his son Davit. The general owns 100% of the company’s shares and serves as its director.

Aysas flows for 12 kilometers and 2.7 will be diverted through pipes to the hydro-plant.

Another hydro-plant has already been built on the same river. Elegis Ltd, owned by Bishop Abraham Mkrtchyan, Primate of the Vayots Dzor Diocese of the Armenian Apostolic Church, operates the Hermon hydro-plant. This plant diverts 3.2 kilometers of the river.

If we add the lengths of the two diversionary tracts, exactly one half of the Aysas flows through pipes.


Home pageRelated News

... read more on "Hydro-plants in Armenia"
Comments (4)
1. Տերտերի ՀԵԿ - ը !15:13 - 1 April, 2015
Տերն ու տերտերը, գողն ու գեներալը, ծառաներն ու մտնողները խլխում են իրարից, վայելում ու ավերում են երկրի էղածն ու չեղածը: Բա սատկող, անտեր ժողովուրդը գլուխը որ քարին տա, բացի ռուսաստաներում զուգարանի տեղ փորելուց կամ թուրքի տանը երեխա պահելուց? Մեր կոչումը գող ու ծառա լինելն էր երեւի, ուրիշ բան չի երեւում առջեւը: Առաջ Հայաստա՜ն - թուհ աննամուս փեզեվանքներին, դեբիլ դերասաններին, անկուշտ մարդանմաններին: Հա՜յ ենք, հա՜յ ենք աշխարհի խելոքն ու լավն ենք! - Տո իծի ցավ ենք իրականում, կոպեկի համար ամեն ինչի պատրաստ երկոտանիներ!
2. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) 19:18 - 1 April, 2015
Խայտառակությու՛ն՝ օրը ցերեկով: Հայ առաքելական եկեղեցին իբր թե «հոգևոր կառույց» է. իբր թե «աննյութապաշտ ճգնավորներ» են: Եթե իրե՛նք այսպես են, պատկերացրեք «հոտին»: Բայց որտե՞ղ մնացին ձե՛ր հազարավո՜ր եկեղեցիները Արևմտյան Հայաստանում: Լավագույն դեպքում մզկիթի, թուրքական թանգարանի կամ ախոռի չվերածվեցի՞ն: Դե իհարկե, միշտ «թուրքն է(ր) մեղավոր»: Այսպիսի՛ եկեղեցու անդամները թափանցել են արդեն դպրոց ու բանակ. ուստի՝ մի զարմացեք նմանատիպ գեներալներից:
3. Մարտիկ17:26 - 2 April, 2015
Տեսնես մեր եկեղեցին իր պամտության ընթացքում միշտ է ունեցել էսպիսի բիզնեսմեն հոգևորականներ, թե Գարեգին Բ-ի ժամանակ սկսվեց էս երևույթը
4. Գեւորգ08:24 - 4 April, 2015
Սահմանադրության առաջի կետը պիտի գրվի այսպես՝ ՀՀ ում բոլորը պարտավոր են անել իրենց գործը, խոսքի, կատուները, պիտի մուկ որսան, շները հաչեն ու վախեցնեն գողերին, գեներալները ջարդեն թշնամուն, տերտերները աղոթեն նրանց ու մեզ համար եւ այլն ... Երկրորդ կետը պիտի լինի՝ ով այդպես չարավ, նրա .....ը-ը! Սա կլինի հաջողության տարրական բանալին:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read