Wednesday, 23 October

Bill Would Grant 70% Pensions to Presidents After Leaving OfficeThe Armenian government has proposed a bill today that would grant a special pension amounting to 70% of their salary to presidents once they leave office.

Currently, the salty received by a president in Armenia is 1,322,800 AMD (US$2759) per month.

If the bill passes, they would receive a monthly pension of $1,931.

As the law currently stands, once a president leaves office they are entitled to an apartment and a furnished office at taxpayer expense.

The bill will probably be debated when the parliament reconvenes after the winter break. 


Home pageComments (3)
1. Վեհարի12:42 - 19 February, 2015
Ինչպես երևում է սրտացավ ԱԺ-ն հաշվի է առել, որ Երկիր քանդելու համար միջազգային և թուրք ազերական գրանդները բավարար չեն մի քանի բնակարաններ գնելու և ծերության ,,ապահով հայաստանի,, թոշակ ապահովելու համար:
2. Անուշ18:24 - 24 February, 2015
երկրի նախագահը սովորական թոշակառուից ինչով է լավը, որ նա պիտի միլիոններ ստանա, իսկ մնացած սովորական մարդիկ 25000 դրամ, էդ գալուստ սահակյանն էլ հերիքա քծնվի, թաշկինակա թե ինչ?
3. Шохер11:58 - 28 February, 2015
Мало дармедов в парламенте и министерствах, которые не нуждаются в зарплате и надбавках? Еще и этот. Да они столько награбили, что достаточно не только им и многим поколениям. Процесс продолжается!
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read