Friday, 15 November

Main Advisor to Armenia’s Police Chief Owns 65% Stake in Company to Operate Ardjoud Gold MineOf the two individuals that own shares in a company set to operate the Ardjoud gold mine in Armenia, one directs an NGO that granted discredited Syunik Governor Surik Khachatryan an honorary doctorate, while the other is a major advisor to Armenia’s police chief.

The company in question is Baktek Eco Ltd. which is owned by Grigor Badiryan (65%) and Azat Vardanyan (35%)

Vardanyan runs an outfit called the International Information Academy that granted Surik Khachatryan, who was forced to temporarily resign from the post of Syunik Governor after a deadly shoot-out erupted near his home and has since been reinstated, his doctorate.

He also serves as president of the Armenian-Canadian Chamber of Commerce.

As for GrigorBadiryan, there is only one such person with that name in the RA voter rolls. That information squares with what appears in the state registry, which identifies him as the police chief’s main advisor and a member of the RA Council of Justice.

Badiryan is also Armenia’s Honorary Consul to Belgium.

Grigor Badiryan told Hetq that the day to day running of the company is lefty to his partner Vardanyan, who he described as a “savvy individual who knows the mining sector well”.

Badiryan couldn’t say how much the company was planning to invest in the Ardjoud gold mine and that studies are on-going.

When Hetq noted that Armenian environmentalists have claimed that the mine’s real risks to the environment are not included in the company’s proposed plan, that has received the green light from the government, Badiryan replied that as far as he knows “there are no environmental problems associated with the mine’s operation and that the company is obliged to satisfy all related Armenian laws.”

He added that public hearings have been held with the participation of local residents and environmental and civic organizations.

The Ardjoud gold mine, located 12 kilometers northwest of the town of Vanadzor on the left bank of the Pampak River, will be operated as an open-pit mine.

The pit itself covers 15.7 hectares and there will be a 14 hectare tailings dam.

The extracted ore will be processed at the Armanis Enrichment Factory some 30 kilometers away.

In the company’s environmental assessment of the area, the presence of several mountain springs with potable water and mineral springs is noted.

The assessment of the area, which is not protected under government zoning, states that there is no endangered flora in the area according to Armenia’s Red Book of Endangered Species.

The company’s plan noted that 55 Ardjoud village residents will be put to work at the mine and that 650,000 AMD will be invested in a socio-economic improvement program in the community.

GrigorBadiryan’s photo: iravaban.net


Home pageComments (3)
1. Ազատ Վառդանըան17:48 - 28 October, 2014
Ինչքան կարելի ե ստել: Սա կազմակերպված և պատվիրված հոդված է: Միայն լրագրական էթիկայից զուրկ հեղինակը կարողեր տպել մի վարկաբեկիչ հոդված առանց նույնիսկ ինձ հետ խոսալու: Հոդվածի մեջ նշված Վահրամ Փիրջանյանը Հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ չի: Ինքը Կանադա Հայաստան բիզնես խորհրդի նախագահն է ՝ / http://ca.linkedin.com/pub/vahram-pirjanian/3a/301/979 / . Իսկ ինչ-որ վերաբերվում է նախագծին, ապա դա անցել է բնապահպանական փորձաքննություն և ստացել է դրական եզրակացություն: Բաց լսումների ժամանաք Արջուտ գյուղի բնակիչները 100 տոկոսով քվեարկելն են նախանձի օգտին: Իսկ տեսանյութի մեջ խոսացող մարտը արդյո՞ք ունի բնապահպանական որակավորում, հարցն առաջանում Ձեր նպատակը ինչն՞ է: Իսկ շահագործման իրավունքը ընկերությունը ստացել է պաշար հաստատելուց հետո համաձայն ՀՀ օրենսդրությանը; Ի տարբերություն Մարջանի հանքավայրի շահագործման իրավունքի՝, որը տրվել է 1998թ. առանց պաշար հաստատելու. Այսինքն` անորինական ճանապարհով: Ինչո՞ւ չեկ հորանում և խոսում այդ մասին: Իմ կարծիքով պատճառը դա է, որ հենց այդ կողմից է պատվերը ստացվել:
2. Քրիստինե21:41 - 28 October, 2014
Հարգելի պրն Վարդանյան, Չգիտեմ՝ ինչն եք համարում վարկաբեկիչ այս հոդվածում, թերևս այն, որ Ձեզ ներկայացրել ենք առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ, ինչպես ներկայացվել է ևս մեկը սփյուռքի նախարարության պաշտոնական կայքում: Ներողություն եմ խնդրում այդ թյուրիմացության համար: Հոդվածում միայն փաստեր են շարադրված, մեջբերումներ Ձեր ներկայացրած նախագծից, սակայն այն ամենը, ինչը վարկաբեկիչ եք համարում, կարող եք դատական կարգով բողոքարկել, ձեր իրավունքն է: Եթե ցանկություն ունեք այս թեմայով մանրամասն զրուցելու, մենք պատրաստ ենք լսել նաև Ձեզ: Խնդրում ենք թողնել հեռախոսահամար Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար: 077-ով մեզ փոխանցած հեռախոսահամարը հասանելի չէր, որով փորձել ենք զանգահարել Ձեզ հոդվածի հրապարակումից առաջ:
3. Areg11:16 - 4 November, 2014
Հերիք է քադեք ու թալանեք հասարական բարիքը, աղավաղեք ու կեղտոտՀայոց բնաշխարը: Կարող էք Կանադայում քադել սարերը, գնացէք , այտեղել ոսկի կա ,ծավալեք նույնատիպ գործողություն Կանադայում:Թե Կանադայոմ չկան Սերժիկներ ու Ռոբիկներ, վորպեսզի թույլ տան այսպիսի ժողովրդաթալան գոծողությունք
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read