Friday, 22 November

Over US$1 Billion in Money Transfers to Armenia from RussiaThe bulk of the money transfers from the Eurasian Economic Union (EEU) to Armenia so far this year come from Russia.

The following figures have been supplied by Armenia’s Central Bank.

Established on May 29, 2014, the EEU is comprised of Belarus, Kazakhstan and Russia. A treaty to enlarge the EEU to Armenia was signed on October 9, 2014. The Union will officially go into effect on January 1, 2015.


Home page


See also

more newsComments (1)
1. Մարատ10:32 - 30 October, 2014
Ոչ առևտրային ներհոսքի մեծ ծավալները ցույց են տալիս, թե ինչքան քիչ մարդ է մնացել Հայաստանում:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read