Friday, 22 November

Constitutional Court Declares Pension System 'Unconstitutional'Minutes ago, Armenia’s Constitutional Court announced that it regards certain aspects of the mandatory pension system launched in January as unconstitutional.

MPs representing non-coalition parties had filed a suit with the Court arguing that several clauses of the pension law were unconstitutional.

The Court has granted the National Assembly until September 30 to make all necessary changes to the pension law in order that it is declared constitutional. 


Home page


See also

more newsComments (1)
1. վերլուծաբան12:58 - 2 April, 2014
Տիկոյենք պիտի շատ շնորհակալ լինեն - կառավարափոխությունը կհետաձգվի! Հետքրքիր է՝ գալուստենք ինչ կասեն? Կարող ա եւ կտի վարիանտ էր - լավ ջջիլ գցելուց հետո թողեցին որ ջահելները «մեծ հաղթանակ» տանեն ու մի քանի վախտ ուրախ ման գան! Դե թոշակի քչությունից գանգատվողի բերան փակելն էլ շատ հեշտ կլինի - թողին որ մի լավ բան անենք՜:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read