Friday, 13 December

HAK MP Chides Parliament Speaker for Using Russian PatronymHAK (Armenian National Congress) MP Aram Manoukyan called on deputies not to address one another in the patronymic fashion.

Manoukyan was referring to National Assembly Speaker Hovik Abrahamyan addressing Robert Nazaryan (President of Armenia’s Public Utilities Regulatory Commission) as “Robert Nikolayevich”.

Manoukyan, in a swipe to Armenia’s scheduled entry into the Russian-led Customs Union, commented that speaking proper Armenian is also a sacred manifestation of our independence.

The HAK MP then noted several grammatical and vocabulary mistakes frequently made by MPs and the correct forms of usage.


Home pageComments (10)
1. Արտակ13:51 - 6 February, 2014
«հիցուն»-ի փոխարեն՝ հիսուն
2. Թլկատինցի14:48 - 6 February, 2014
Սրանց ցանկը ԱՆՎԵՐՋ է.....Եւ ամենամեծ ապուշությունը թէ Ազգային ժողովում, թէ լրագրողների կողմից, այդ անիծյալ «որը որ» ձեւակերպումն է որ այլեւս ամենուր գործածվում է: «Այն մարդը որը որ....» Լեզվին հանդեպ եթէ տարրական հարգանք չկա, նման անհեթեթություններ երեւալու եւ աճելու են:
3. Սամվել16:10 - 6 February, 2014
«քյաշ փողերի » հեղինակին էլ տեղեկացրեք,խնդրեմ
4. Աննա Ալոյան17:11 - 6 February, 2014
«Վերաբերել» եւ «վերաբերվել» բայերը տարբեր իմաստներ ունեն, մեկը մյուսի փոխարեն չի կարող գործածվել:
5. Ժիրայր Աբաջյան23:16 - 6 February, 2014
Անգրագետները խորհրդարանում չպետք է լինեն, սրանց պետք է ոչ թե ուղղել այլ հեռացնել խորհրդարանից, քաղաքականությունից, լավ կլինի նաև երկրից: Ոմանց տեղը ճաղերի ետևում է:
6. Hannibal02:27 - 7 February, 2014
aveli lav e khothrdarane pakek yev gnak mi kargin gorts gtnek.menk spjurkahayers petke vor veradarnank yev yerkire karavarenk.dzezanits ban durs chi ga.
7. Hannibal02:31 - 7 February, 2014
mi ban el asem dzez.inchu masnaktsel olimiadain yerb hay ashkhatavor Mardirose brnabarvets rus vostikanneri koghmits.mite aydkan apuosh ek sireli zhoghovurd.knats ek eli.
8. Ռուզան11:56 - 7 February, 2014
իսկ ,,ոչ մեկ,,. ամեն ձեւ,,...անհոդ ձեւերը?
9. henri10:16 - 9 February, 2014
Բարեկամներ ՈՐ յարաբերական դերանունը չի հոլովուիր։ ՈՐ-ը , ՈՐՄԷ-նը, ՈՐ-մովը ։ եւ այլն եւ այլն
10. hasmik21:47 - 10 February, 2014
patgamavornerin hajereny chi hetaqrqrum, aveli karevor gorcer kan, talan, grpel, qcel, jip, chalaxaj...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read