Friday, 23 August

Sculptor Vigen Avetis: "In Liberty Square I saw that Hayk has again defeated Bel"Vigen Avetis, the famous sculptor, left Armenia twenty years ago. He now lives and works in Italy.

Now he is back in Armenia for a brief visit.

Last November I spoke with Vigen and he expressed the following concerns about life in Armenia.

"My thoughts, spirit and heart are in the homeland. My friends and relatives live badly. There is great lawlessness and exploitation. Salaries are so low that people can’t pay their utility bills or wedding and funeral expenses.”

"The government has been taken over by a bunch of ignorant and criminal types. Even some MPs are criminals with nicknames. The presidential candidates are seen in terms of bad or worse. People are thus forced to leave their family homes and emigrate. Young Armenian men become laborers in some far off comer of Russia. Armenian women are marrying non-Armenians. The situation is terrible...I also blame myself for leaving the homeland. If there is no Armenia, what good are the songs of Charles Aznavour?"

Was your current visit to Armenia planned? It’s not connected to any cultural or other event. Why did you decide to come now, during this time post-election period of intensified politics?

I believe that we do not always decide where to be at any given point. I you remember the incident when the trolleybus plunged into Lake Yerevan, the swimmer Shavarsh Karapetyan happened to be walking by. Luckily he pulled many to safety.

Man is a source of energy. The heavenly forces follow happenings on earth through our eyes and participate, using all our powers of contact – thought, speech and action.

The reason for my being here, if I explain it in a conceptual way, were my works here in Armenia, but the motivating force was a mystical one.

It appears to us that our movements and steps are very personal. We don’t take into account the creative force of gravity, the push and pull, the destructive clash and the patience of novelty. It is necessary to understand that we are participants in the daily perfection of heaven and earth.

In any case, your visit has coincided with renewed activism in the civic and political arenas here in Armenia. You went to Liberty Square. How would you evaluate political developments in Armenia?

They are quite wonderful developments. They are moments that adorn and enrich one’s life. Without miracles, living becomes quite mundane.

The intensification of energy in Armenia was so great that it not only pulled me and Vardan Petrosyan but, I am convinced, it also attracted the attention of all our saints.

All the healthy forces, both earthly and heavenly, are now in Armenia. This is not merely a political development. Man has been brought back to life and it is impossible to stop him. Humanity, with an invitation from Armenians, entered a new century. Hayk yet again defeated Bel. This is what I saw in Liberty Square, which should now be renamed the square of human liberty.

You mean this is first a civic movement leading to changes in the political sphere?

This is something bigger than the concept of victory. This is a display of the adulation of man and the weakness of evil.

In your view, where will this process lead?

The importance of the appearance alone is so grand that predictions are worthless. It would be like asking an expectant mother what the baby’s profession will be.

Raffi Hovannisian declared his final offer of proposals to Sargsyan, a sort of power-sharing compromise if you will. What are your thoughts?

Raffi Hovannisian is the people’s choice and the light of God now directs him. He is now bearing a very heavy cross of responsibility. There is emptiness on the other side, a sewer clogged up with money. I’ll leave the technical aspects of resolving the issue to the experts.

You will soon be returning to Italy. Do you plan to visit Armenia in the near future?

I am living and God only knows how much time I have left. I strive to be sincere with myself and with that grace that I have been bestowed with.

What is important is not to waste but not to conserve at the same time.

My heart feels the call of Armenia and I am a friend of the heart and I will not let it grow sad. The day will come and the good with it.

It is not the time to grow weak or fall prey to emotions. I continue to be an obedient soldier.


Home pageRelated News

 • OSCE Final Report on Presidential Election: “More can be done”
  The final report by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) on the 18 February 2013 presidential election in Armenia concludes that though the elections were generally well-administered and characterized by a respect for fundamental freedoms, more can be done to increase public trust in the integrity of the electoral process.
 • Raffi Hovannisian Meets with Uk Diplomats; Discusses February 18 Election
  They discussed Armenia's recent presidential elections, according to which Hovannisian was the actual winner and Serzh Sargsyan the false champion, together with issues pertaining to Armenia's resultant domestic predicament, regional challenges, and international relations in advance of the Moutainous Karabagh (Artsakh) Republic's formal recognition and the 100th anniversary of the Genocide and Great National Dispossession of the Armenian people.
 • Barevolution Offers Official Accounting of April 9 Events
  One week has passed since the April 9 inauguration of a New Armenia. Other political forces—and the media and analysts retained by them—have had ample opportunity to circulate their own version of events, often relying on misinformation and downright lies. We shall not compete with them. We do feel, however, that we must give a brief accounting to our people.
 • Raffi Hovannisian Calls For Summit to Set National Agenda
  “The time for collective responsibility has come,” he declared. “All political and civic forces which claim to be with the people must now come together and set a common agenda toward our ultimate victory.”
 • April 12: Raffi Hovannisian's Meeting in Liberty Square
  April 12: Raffi Hovannisian's Meeting in Liberty Square
... read more on "Presidential elections 2013"
Comments (4)
1. Թլկատինցի12:35 - 26 March, 2013
"Ընթացքը ինչպիսի՞ արդյունքի է հանգեցնելու՝ ըստ Ձեզ:" Փորձենք պարզ եւ ճիշտ հայերեն գրել - -Ընթացքը ի՞նչ արդյունք կուենա:
2. Անուշ14:50 - 26 March, 2013
Հարգելի Թլկատինցի, շնորհակալության մեկնաբանության համար,բայց,կարծում եմ,այդքան լավ տիրապետելով հայոց լեզվի հնարքներին,պետք է,որ տեղյակ լինեք`լեզուն /այն էլ հայոց/ լայն հնարավորություն է տալիս խոսքի կիրառման:Ոչ մի սխալ չեմ նկատում "արդյունքի է հանգեցնելու" բառամիավորումը...Նամանավանդ այն պարագայում,որ երկարաժամկետ գործընթացը հանգեցման խնդիր ունի:
3. Թլկատինցի23:53 - 26 March, 2013
Հարգելի Անուշ, մատդ դրել էք բուն խնդրին վրա: Գրածդ հնարածին է ամբոջությամբ: Նախ «ինչպիսի՞ արդյունք» այստեղ բոլորովին ավելորդություն է: Գոնէ գրեիք - Ընթացքը ի՞նչ արդյունքի է հանգեցնելու...» Մի՛ փորձեք անիվը նորից հայտնաբերելու: Լեզվի «հնարքները» ամեն տեղ ճիշտ ձեւով չեն կիռարվում. մանավանդ լրագրության մէջ, որտեղ միտումը պետք է դեպի պարզաբանման լինի եւ ո՛չ բարդացման: Ի՞նչոր է, հոդվածդ շատ լավն էր:
4. Hayk (AMN)20:55 - 27 March, 2013
Shnorhakalutyun mez boloris het kiselu hamar Vigen Avetisi tiezerakan vogexen litsk@.Arants @ndhatumneri u mijnordneri mianum em ayd luysin u lusavorumin AMN-its. Yexitsi luys... Huys, havatk yev barorutyun Hayastanin u hay jogoverdin.Makur mtnolort, mgumner u luysi haxtanak... tog pakasi, nahanji xavar@ mardkants hogineri mej u batsven luysi patuhanner@ shurj bolor. Tog pakasi @nchakaxtsutyun@, agahutyun@, naxandzn u charutyun@... Barutyun u hogu zartonk bolor nrants vor agahoren xexum en irenk irents zlanalov, talanelov u apakanelov irents hayrenakitsnerin u hayrenik@... Tog dzer hogu sov@ arajnordi dzez luysi u shinarar ashxatanki, bari gortseri u inknahastatman arants mijnordneri, liarjek u hastatun... kiankn imastavor,amboxchakan u liarjek e yerb makur u hangist e mer xixj@ tiezerakan amboxjutyan mej...Lsek akanjalur yexek dzer xxji dzaynin...batsek dzer hoginer@... Makrvek dzer mor kati pes, parzvek u togek vor luys@ paravori nax dzez u apa dzer shurj... park Hayastan yerkrin , hayrenikin, hay jogoverdin... Hargeli paron naxagah Serj Sargsyan, lsek dzer nerkin aznvakan u mardkayin amena mardkayin dzaynin, mxumnerin u arek jisht gorts@, janaparh batselov luysi u norokumi, veratsnundi araj.. karevor che te ov e ayd lur berox@, Raffi Hovanessian@ te ayl vok, karevor e gitaktsel vor mer jogovurd@ odi jri u kianki luysi pes aysor petk uni ayd norogumin... Yes vstahum u zgum em vor duk ujex, hayrenaser u harust hogekanov medz mard ek yev k lsek u k@ndunek u janaparh ktak luysin, bartsranalov u gravelov dzer arjani teg@ mer jogoverdi Haykeri, Vardanneri u Andranikneri koxkin u het... Tox Hay jogoverdi, hayots Asdvadzneri orhnutyun@ uj ta u lini dzez apaven... Harganknerov u hamestoren mer medz u vogexen azgi mi pokr masnik Los Angelesits...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read