Thursday, 14 November

Chakhalyan Freed From Georgian JailAbout a half hour ago, Vahagn Chakhalyan was released from a Georgian prison where he was serving ten years on an illegal weapons  and fomenting a public disturbance charge.

Chakhalyan’s  lawyer Stepan Voskanyan told Hetq that they are now on their way to a n Armenian church in Tbilisi. Afterwards, Chakhalyan plans to go to his home in Akhalkalak.

Chakhalyan has been incarcerated since July 2008.

The United Javakhk leader Vahagn Chakhalyan is expected to be freed under an amnesty bill passed by the Georgian Parliament on December 21.


Home page


See also

more newsComments (1)
1. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)18:48 - 24 January, 2013
Շատ ուրախ եմ: Շնորհավորում եմ բոլորին,այդ թվում նաև բոլոր նրանց,ովքեր պայքարել են Վահանգն Չախալյանի ազատ արձակման համար: Ես ինքս 5 տարի եղել եմ Amnesty International-ի ակտիվ անդամ և 2009թ-ի ձմռանը 2 նամակ(email) եմ գրել Amnesty-իի կենտրոնական լոնդոնյան գրասենյակ Չախալյանի հարցով. ինձ պատասխանել էին ,որ Չախալյանի հարցը մտցրել են Amnesty-իի օրակարգ:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read