Thursday, 14 November

Bishop Mkrtchyan’s Hydro-Plants...And MoreWhen I first wrote about Bishop Abraham Mkrtchyan’s link to the three hydro-electric power stations in the village of Hermon, Hetq was besieged with comments.

Many came to the rescue of Bishop Mkrtchyan, Primate of the Vayots Dzor Diocese of the Armenian Apostolic Church, arguing that the clergyman couldn’t possibly have any commercial interests in local electricity generation.

Tatev Artzrouni, coordinator of the Syunik Benevolent Organization, also responded, assuring me that the Elegis plant belonged to them and was constructed by a German company. (Elegis once operated two plants in Hermon).

It’s now time to add a degree of reality to the issue by presenting some facts.

The Syunik Social Benevolent Organization was registered in 2004. The founders were Garik Shahgaldyan, Mayis Mkrtchyan and Gevorg Mkrtchyan (see image below). Let’s look at the names in order.

We’ll deal with Garik Shahgaldyan later on.

Mayis Mkrtchyan, as readers of the original article will recall, is the brother of Bishop Mkrtchyan.

And Gevorg Mkrtchyan is...That’s right, he’s Bishop Abraham; Gevorg is his pre-ordination first name.

In addition, Gevorg Mkrtchyan, as many of the commentators also stated, is the founder of the “Gitelik College” in Yeghegnadzor (see below document).

So, it turns out that Bishop Mkrtchyan actually does have links to the hydro-plants despite his claims to the contrary.

There another interesting fact about the Syunik Benevolent Organization.

Because there is no farm equipment to be found in Hermon, a village with 136 hectares of cultivable land, the organization, in its mission of benevolence, has stepped into the breach and is hiring out its harvesting services to the residents.

The price list (see below) is conveniently affixed to the village municipality’s bulletin board.

 For instance, village farmers can get one hectare of land tilled for 14,000 AMD. The organization also advertises that it will reap one hectare of land for 30,000 AMD.

As to the Mkrtchyans’ other business ventures, let us note that Mayis Mkrtchyan also participated in the Karagloukh hydro-plant registered to the Hermon MAD Ltd. The plant was quickly sold to Ost-el Ltd.

According to Karagloukh Mayor Artour Stepanyan, construction of the hydro-plant consumed 7 hectares of village land.

“When they laid the pipes they destroyed the entire area,” Stepanyan told Hetq.

Mayis Mkrtchyan also owns interests in the companies “Getnough hek” and “Lernayin hek”. It wouldn’t surprise us if these companies were to build hydro-plants in the near future.

We’ll cover the other business ventures of the Mkrtchyans in upcoming articles.


Home pageRelated News

... read more on "Hydro-plants in Armenia"
Comments (17)
1. Տիրան09:12 - 17 July, 2012
Հարգելի Քրիստինե, քո բացահայտումները հիացնում են մեզ, բայց չենք զարմանում։ Այս երկրում զարմանալի է, որ պիտի բացահայտվի այն, ինչ իրականում է։ Ավելի շատ էլ զարմանալի կլինի, եթե բացահայտվեն սքեմավորին հովանավորողը կամ էլ՝ շահագործողը
2. Դարդ-անելի09:34 - 17 July, 2012
Իսկ որտեղ է իրացվում, ովքեր են գնում այդ հէկերի արտադրանքը։ Հավանաբար՝ շահույթը շատ մեծ է, որ պաշտոնյաները խորասուզված են այդ գործով։ Որտեղ մի առու են տեսնում՝ հէկ բացելու ցանկություն է առաջանում։ Իսկ ինչու է էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկ և միտում կա՝ էլ թանկացնելու, իհարկե՝ հիմնավորումը կլինի գազի թանկացումը։ Իսկ ազգային հարստություն գետերի տված էներգիայից խեղճ ժողովուրդն իր բաժինն ինչու չունի։ Հարգելի լրագրող, խրախուսանքի է արժանի Ձեր ընտրած թեման, ցանկալի կլինի բացահայտել ապօրինությունների ամբողջ շղթան։
3. STS13:55 - 17 July, 2012
Այ սա հոդված ա: Հիմնավոր, փաստարկված ու բացարձակապես զերծ պատի տակի խոսակցություններից: Շնորհակալություն
4. gregor21:42 - 17 July, 2012
OK, since the author is convinced of the scandal, then this time I have only questions: What is wrong with the tillding and reaping service of agricultural land? How is this organized in other countries? What is scandalous about the price list? How expensive should the services be? What is the average price for this service in Armenia? Which persons is doing the tillding and reaping and collects the money for the service (I guess, its not the Bishop)? Is there a possibility for profit that would be unjustified? Who should organize the farming services in the area instead of Syunik NGO? Who is there, that could organize these services if there is no machinery available? What is the background of Syunik NGO offering this service (it looks to me like a farmer cooperation project just like other NGOs in Armenia are realizing)? Which organization sponsored the Syunik NGO the harvest? What could be scandalous about the sponsors? What do the sponsors of Syunik NGO say about the described projects? Mais Mkrtchyan participated in the construction of the Karaglough Hydro Plant - What is wrong with a person working and making money, when his brother is a bishop? Should he not work? How should a person earn money, if a family member is a clergy man? What exactly was his participation about? What was his position? Was he organizing the construction, or was he participating as construction worker? Who organized the construction of the Karaglugh HPP? Was M. Mkrtchyan participating in the name of Syunik NGO, or was he participating as private person (maybe he has more than one job as so many in Armenia?) Which persons are behind Hermon MAD Ltd.? Which persons are behind Ost-el Ltd.? How are they linked to the "scandal"? How much profit can you make, if you construct a power plant and sell it? Is it a scandalous profit? Who collects the profit? How much land is usually damaged, if HPPs are constructed? What kind of alternative energy sources would you recommend in rural areas, if not hydro energy? Who in Armenia is acually coordinating and monitoring the construction of HPPs? Who collects the energy? How much benefit can one HPP create? Is the benefit scandalous? What are your information concerning the benefit of the HPPs and the farming services: Where does the money go? What do the owners or owning organizations do with the money? Challenging, but this could be real journalist work, to describe that. And comments on two citation. The author writes: "Mayis Mkrtchyan also owns interests in the companies “Getnough hek” and “Lernayin hek”. It wouldn’t surprise us if these companies were to build hydro-plants in the near future." This is not journalism. This is mere speculation and polemics. And citation 2: "“When they laid the pipes they destroyed the entire area,” Stepanyan told Hetq." Who are "they"? What kind of destruction happened? What effect did the destruction have on the population and the environment? Is the destruction irreversible or was the land only temporarely damaged? What prevented the mayor of Karaglough to intervene and stop the damage? Again: This should be described more in detail. Otherwise it is not serious journalism, but just yellow-press like polemics.
5. gregor08:22 - 18 July, 2012
And that Bishop Mkrtchyan the chairman of Syunik NGO you can read on the website of Syunik NGO: http://www.syunikngo.am/eng/newsletter/Syunik-NGO-Newsletter-Issue-1.pdf; http://www.syunikngo.am/eng/newsletter/Syunik-NGO-Newsletter-Issue-2.pdf; About the agricultural services you can read on their website: http://www.syunikngo.am/eng/?page_id=40; and: http://www.syunikngo.am/eng/newsletter/Syunik-NGO-Newsletter-Issue-4.pdf; The investigative journalist Aghalaryan did not reveal any secrets. So, where does the author see a problem?
6. AM20:30 - 18 July, 2012
Hi Gregor, thanks for your comments. Finally someone makes sense. It seems that the so called "journalist" is bringing some facts that are actually available online. I thought nowdays journalists should at least know how to google and Syunik NGO has nothing to hide - everything up there on the web site. One more thing - I had posted a comment on this article in Armenian and it was not approved to be published. This I guess also makes everything questionable. Let's see what happens to this comment.
7. Stepan21:39 - 18 July, 2012
I have been following this debate and, as suggested by some commentators, I went to the Syunik NGO website. I found NOTHING there. No names, no details, nothing!!! As if the website was to openly declare that the Bishop actually has an interest in the hydro-plants...Why are those homes, originally planned for children with no parents, now being converted into vacation homes. And why is that ostensibly "benevolent" NGO now hiring out farm equipment at a price to the villagers? Another question - do the hydro companies at least offer reduced utility rates to the local residents? Probably not! You would think that the Bishop, if he didn;t have anything to hide, would consent to a one on one interview, preferably live, to clear his name. I don't know why he hasn't responded to the charges more directly.
8. gregor22:49 - 18 July, 2012
Stepan, hellooooo.... Anybody at home? I even gave the links. Can you read? I suppose that, since you do write...
9. gregor00:20 - 19 July, 2012
I just wish there were any really good journalists in our country that would explain things to people and not just blame and complain... If the people would be enabled to understand things, then they would also understand, how to get rid of oppression and exploitation!
10. Stepan12:17 - 19 July, 2012
Hey Gregor.....This is called advocacy journalism....going after the people in power who use their positions for personal aggrandizement to the detriment of the common working man/woman and the environment; the national inheritance that belongs to all of us. What don;t you get? Hetq is exposing the facts in this case and the relationship that this Primate of Vayots Dzor has with local hydro-electric plants and other business ventures. What else is there to explain. The locals in Hermon all know what's going on but they are either too intimidated to do anything or have been co-opted by the clergy. Get real Gregor...When the mayor of Hermon tells the Hetq reporter that the hydro-plants belong to Bishop Mkrtchyan this says a whole lot....Evidently he knows a bit more than either you or I on the matter.....
11. Aram22:54 - 21 July, 2012
Hello Serbazan, where are you? You are the best person to stop the "gossip)
12. anahit07:23 - 22 July, 2012
Էս կլան-կապիտալիզմը քանդեց էս երկիրը: Ամենը ԲԻԶՆԵՍ դարձավ՝ ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻՆ բիզնեսը տարավ ու չբերեց, ՍՍՀՄ ժող արտիստը հենց ՌԵԿՏՈՐ դարձավ՝ ընդունելության գինը կրկնակի թանկացավ: Վաճառվում է ամեն ինչ՝ Լեզվաբանական Համալսարանի շենք, Կոնսի շենք, Գրադարաններ, Մշակութային ու Հայորդաց պալատներ, Մանկապարտեզներ ու Դպրոցներ, էլ ո՞րն ասեմ... Այս Համահայ BAZARUM միայն ԽԻՂՃ ու ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ չի ճարվում: Ցուցակը շարունակեք ինքներդ, խնդրեմ
13. Մինա01:31 - 23 July, 2012
Այսպիսիններին ինչու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կարգազուրկ չի անում, չէ որ հոգեւորականին անհամապատասխան վարք է, կամ գործ է, եթե չի անում որեմն բաժին ունի
14. Գարեն16:45 - 23 July, 2012
Չհերքելով հոդվածում ակնարկվող և պնդվող բիզնեսի իրական շահառուների վերաբերյալ ակնարկների ու պնդումների իրականությանը համապատասխանելու հավանականությունը` ամբողջովին համաձայն եմ Gregor-ի հետ` բազում հարցեր բաց են մնում, ներկայացվել է, այո, իրոք հիմնականում հրապարակայնորեն բաց ինֆորմացիա է տեղադրված /այդ թվում պետ ռեգիստրի տվյալները/, փաստերի վերլուծությունը 0-է, որևէ կերպով ի ցույց չի դրված ՀԿ-ի և դրա հիմնադիրների գործունեության թե անօրինական թե անբարոյական կողմը /ինչը իրկանաում չիհարկե չի բացառվում/: Իսկ իրավական տեսանկյունից ասեմ որ ԲՀԿ-ի հիմնադիր լինելը չի նշանակում փայ ունենալ: Հետաքննություն այստեղ իհարկե նույնպես չկա: Հետաքրքիր կլիներ օրինակ հոդվածում տեսնել թե ինչպես է ԲՀԿ-ի շահույթը /իսկ այդպիսինը բարեգործական հիմնադրամը ոչ միայն կարող է այլ պետք ունենա հաջողությամբ բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու համար/ ապօրինի գործողությունների արդյունքում վերածվում դրա հիմնադիրների անձնական գույքի կամ ծառայում այլ ոչ բարեգործական նպատակների: Ցավոք ոչինչ չի եևում և ամենը կառուցված է եպիսկոպոսի հիմնադրամի հիմնադիր լինելու փաստի վրա, ինչը ինքնին ոչինչ չի նշանակում
15. abraham bedevian21:28 - 4 September, 2012
Aram the archbishop got caught with his hand in the cookie jar what can he say and Mina who promoted these kind of clerics to bishops and archbishops these titles it seems are being given to people who are not worthy
16. Պետրոս17:02 - 24 September, 2012
Հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալներից մեկն էլ ես եմ: Չգիտեմ նույնիսկ ինչ մտածեմ այս հոդվածից հետո: Հավատքն ու կրոնն էլ դարձրին բիզնեսի առարկա:
17. haykUS20:58 - 2 November, 2012
Armenian church keeps discrediting itself. It is not our old church. Now it is unholy corrupt organization that does business and politics. I am Armenian, but I will never trust priest or any church official. They need to earn my trust first and prove that they a bit closer to God. Part of it because decade of bad Catalicos and management.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read