ԹԻՀԿ տեսակետը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի նախագծի և կից փաթեթի վերաբերյալ

15:49, 13 փետրվարի, 2018

Կառավարության կողմից մշակվել և կառավարության 2018թ. հունվարի 18-ի նիստով հավանության է արժանացրել «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի նախագիծը և կից փաթեթը: Փաթեթն անհետաձգելի է համարվել և ուղարկվել Ազգային Ժողով՝ առաջիկայում քննարկելու և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ընդունելու համար: Օրենքի նախագծի և կից փաթեթի մասին «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնը ներկայացնում է իր դիրքորոշումը.

«Փաթեթում ներառված օրենքների նախագծերը մինչև 18.01.2018թ. հասանելի չեն եղել հանրությանը և միայն կառավարության նիստի օրակարգ մտնելուց հետո են դարձել հասանելի՝ խախտելով ՀՀ օրենսդրության պահանջները և սահմանափակելով հանրության՝ իրավաստեղծ գործընթացի վաղ փուլում արդյունավետ մասնակցության և որոշումների կայացման վրա ազդեցության հնարավորությունը:

Նախագծերի՝ նման ոչ թափանցիկ և ոչ մասնակցային եղանակով ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հատկապես խնդրահարույց է արդյունավետ կառավարմանը և հանրային ծառայության ոլորտում հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը վերաբերող նախագծերի դեպքում՝ անկախ որևէ հիմնավորումից և մշակված նախագծերի որակից:

Խիստ մտահոգիչ համարելով նման հապճեպությամբ և օրենսդրության պահանջների խախտմամբ իրականացվող իրավաստեղծ գործընթացը, այդուհանդերձ, ԹԻՀԿ-ն ներկայացնում է իր դիրքորոշումը նախագծերի փաթեթի մի շարք խնդրահարույց կարգավորումների վերաբերյալ:

Մասնավորապես,

Նշված և մի շարք այլ խնդիրների լուծմանն ուղղված կարգավորումները Նախագծով չսահմանելը մտահոգիչ է հետագայում օրենքի արդյունավետ կիրառելիության տեսանկյունից»: